Skräddarsy dina rapporter i finsit

Vill du kunna skräddarsy en rapport, så att den till exempel inte ser ut som en klassisk resultaträkning? Eller skapa en rapport som är anpassad efter ditt företags specifika behov eller rapporteringskrav? 

finsit finns en rapporteditor med vilken du kan skapa rapportmallar som populeras med siffror från din redovisning. För att underlätta rapportdesignen ser du utfallet för rapporten direkt i gränssnittet när du bygger rapporten. Siffrorna som visas för läsaren styrs av periodval, inställningar och den senast inlästa bokföringsdatan.

Bygg rapporten i finsits rapporteditor

Du bygger din rapport i rapporteditorns vita fält. Det gör du genom att använda menyvalen Addera kolumn och Addera rad. Du har också olika övergripande inställningsalternativ, där du väljer vilken detaljnivå rapporten ska ha vad gäller till exempel konton och decimaler. 

skärmbild rapportgenerator i finsit

Anpassa rader och kolumner

Lägg till rader och kolumner och gör inställningar för dessa. Du kan till exempel markera en periodkolumn och välja vilken period den ska visa. Finns det budget inläst kan du ställa in om den ska synas eller inte. Vill du ha en rapport som visar flera perioder för att kunna jämföra, är det enkelt att lägga till flera periodkolumner och kolumner som visar differenser mellan olika perioder. Du kan även disponera om dina rader och kolumner genom att markera rubriken i raden eller kolumnen och dra och släppa dem där du vill ha dem.

Det finns en mängd olika anpassningar du kan göra för dina rader och kolumner, som till exempel lägga in en formel, gruppera rader och lägga till nyckeltal. Dessa beskrivs i manualen på supportsidan. 

Spara rapportmallen

Du kan spara din rapport som en mall som då blir tillgänglig för användaren i arkivet för skräddarsydda rapporter. Du kan också importera mallen och använda den i ett annat företag.

Läs mer om hur du kan skräddarsy dina rapporter i vår heltäckande manual >>

Pröva finsit gratis i 30 dagar här >>