checkbox

Mer än 250 nyckeltal grafiskt

Du väljer enkelt ut de nyckeltal som är viktigast för just din verksamhet och får kontinuerligt en tydlig grafisk presentation där du kan följa och jämföra dem mot uppsatta mål.

checkbox

Övergripande grafik och drill-down

Med finsit kan du med några klick få ett grafiskt fågelperspektiv över hela din verksamhet, ner till information om enskilda transaktioner, för att exakt se hur varje affärshändelse påverkar resultatet och företagets utveckling.

checkbox

Lättbegripliga visuella grafer

Med finsit blir det enklare att förstå ekonomin genom att siffrorna presenteras grafiskt. Du kan också välja att se klassiska ekonomiska rapporter. 
 

aktuella siffror

Grafisk presentation av ekonomi och nyckeltal

Det blir roligare att ta till sig den ekonomiska informationen när den presenteras grafiskt. Då tröskeln att komma igång blir lägre vittnar användare om att det oftare blir av att de tittar på siffrorna och blir mer insatta i ekonomin vilket leder till bättre affärsbeslut framöver. Eftersom du när som helst kan uppdatera finsit från bokföringsprogrammet är siffrorna alltid de senaste vilket också ökar relevansen och användbarheten. Genom att tillsammans med din redovisningskonsult välja ut ett antal nyckeltal som är viktiga just för din verksamhet och följa dem kontinuerligt blir det också lätt att se åt vilket håll företaget är på väg. 

Vanliga frågor om grafiska rapporter

Går det inte lika bra att läsa en balansräkning? För dig som jobbar med ekonomi hela dagarna går det lika bra, men för en företagare som är specialist på annat är det ovärderligt med bra och lättförståelig ekonomisk rapportering.

Hur snabbt uppdateras finsit?

Finsit uppdateras snabbt via några knapptryckningar för import av SIE-fil eller via uppsatt integration.

Kan jag lägga in egna parametrar för nyckeltal?

Ja, det är till exempel möjligt att registrera antal anställda för att beräkna försäljning per anställd eller andra nyckeltal.

Prova gratis i 30 dagar

Vi kan prata hur länge som helst om fördelarna med finsit, fast det bästa är ju att testa själv! Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång och prova gratis i 30 dagar.

Prova gratis idag
Prova gratis i 30 dagar