Effektiv process för specialrapporter

Effektiv process för specialrapporter

I finsit kan du ta fram skräddarsydda rapporter som löser din kunds behov. Istället för att exportera till Excel får du rapporter som alltid är uppdaterade med senaste bokföringen. Tidsbesparande och med ökad kvalitet. 

Öka trovärdigheten i kundmötet

Öka trovärdigheten i kundmötet

Genom att använda finsit och utgå från en övergripande bild som kunden förstår och sedan drilla dig ner till detaljer ökar förtroendet för redovisningskonsulten eftersom siffrorna blir väldigt transparenta i kundmötet.
 

Utveckla byråns digitala processer

Utveckla byråns digitala processer

Med finsit får du snabbt fungerande digitala processer på plats för digital rapportering och gemensam digital lagring.

Bli en mer attraktiv redovisningsbyrå

Bli en mer attraktiv redovisningsbyrå

För att locka ny personal till din redovisningsbyrå är det viktigt att ha tydliga processer och teknik som stödjer processerna. Då blir det enkelt att börja som nyanställd på byrån, och det blir också enklare att organisera arbetet. 

De första stegen att komma vidare med en digitaliseringsprocess är att kartlägga hur ni jobbar idag. Vilka olika sätt finns det att kommunicera med kunden? Var lagras rapporter? Hur behöver ni jobba annorlunda för att få ihop det till en standardiserad process?
Det finns stora tidsvinster i att utveckla och standardisera byråns arbetsmetoder med hjälp av finsit. Sårbarheten minskar också då det är lättare att hitta historiska rapporter och att hjälpas åt mellan olika kunder. 

Ledningen behöver visa varför utveckling av byrån är viktigt och göra ett stort arbete med att förklara varför förändringen genomförs i kommunikation både internt till de anställda och externt till kunder. Vi ser att de som lyckats väl med detta har haft ett högt engagemang från ledningen.
Den tid som frigjorts med mer effektiva processer kan satsas på ökad rådgivning som kan bidra till högre intäkter och nöjdare kunder. I finsit får konsulten stöd för att lyfta fram olika nyckeltal till kunden. Det går också att skapa kundunika nyckeltal baserade på det som är viktigt för just den kunden. 

Skräddarsydda rapporter är ett annat verktyg i finsit som gör det möjligt att skapa precis de rapporter som kunden behöver för att styra verksamheten. Rapportmallen skapas en gång och uppdateras sedan med aktuella siffror från bokföringen när ny data finns tillgänglig. I och med att kopplingen hela tiden finns till bokföringen minskar risken för fel som annars är uppenbar om data exporteras från bokföringen för att stöpas om till en rapport via Excel. Det går också mycket snabbare att jobba på detta sätt. 

Vanliga frågor om ekonomisk rådgivning

Läs mer om på vilket sätt finsit stödjer din affär och leder till ökad rådgivning.

På vilket sätt stärker finsit ekonomisk rådgivning?

Grunden för ökad rådgivning är kundens förståelse för sin egen verksamhet. Kundens insikt ökar med finsit och därmed också efterfrågan av ekonomisk rådgivning.

Är det möjligt att anpassa rådgivningen efter olika typer av verksamheter?

Ja, du kan klassificera kunderna i olika typer av verksamheter och lägga till specifika checklistor för varje typ av verksamhet. Detta är en stor hjälp för den enskilde redovisningskonsulten i arbetet att stötta sina kunder med rådgivning.

Prova gratis i 30 dagar

Vi kan prata hur länge som helst om fördelarna med finsit, fast det bästa är ju att testa själv! Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång och prova gratis i 30 dagar.

Prova gratis idag
Prova gratis i 30 dagar