Kopplat i realtid till din bokföring i Fortnox

Integration Fortnox

Rapporterna i finsit är alltid uppdaterade med det som är registrerat i bokföringen. 

Läs mer
Tfn nyckeltal
Kvalitetssäkrat

Integration med Bokslut från Wolters Kluwer

Läs mer om hur kopplingen till Bokslut fungerar
Läs mer
Finsit kopplas enkelt

Integration via SIE-fil

Läs mer om hur det fungerar att koppla finsit till bokföringen

Läs mer
Översikt desktop